От 01 септември 2022 г. средствата за поевтиняване на храната под формата на ваучери или пари ще бъдат 150 лв., а не както до момента 80 лв. По този начин НЖС „Подкрепа“ и ФТР „Подкрепа“ успешно защитиха интересите на членовете, работещи в ДП НКЖИ.
През месец юли 2022 г. Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ и Национален железничарски синдикат „Подкрепа“ проведоха две срещи с „Държавно предприятие „Национална компания“ „Железопътна инфраструктура“ с цел преговори за промяна във ваучерите за храна, като исканията бяха техният размер да е не по-малък от 150 лв. Причината е увеличаващата се инфлация и заложените по чл. 19, ал. 1, т.5 от КТД (подписан на 16 май 2022 г.) задължения за компенсиране на доходите на работниците.