Днес, 3 юни 2009 г. бе открита 98-та Международна Конференция на труда, т.нар. Световен парламент на труда. С решение на първата сесия бе създаден Комитет, в рамките на който ще бъдат дискутирани проблемите и предизвикателствата на световната икономическа и финансова криза.
Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев като делегат на българските работници и служители ще взема участие в Постоянната комисия по приложение на нормите и стандартите на Международната организация на труда.