Днес, 3 юни 2009 г. бе открита 98-та Международна Конференция на труда, т.нар. Световен парламент на […]