„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“
(ESF-1113-01-07005)

Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование, да стартират своето професионално развитие в звената на КТ „Подкрепа“ – като юристи, икономисти, деловодители или архивари. Освен че почерпиха опит от своите по-възрастни колеги и се справяха с реални задачи от практиката, привлечените младежи имаха възможност да работят по иновативно сравнително изследване на европейската и международната нормативна уредба (директиви на ЕС и конвенции на МОТ) в областта на трудовото и осигурителното право, и актуалното състояние на индустриалните отношения в България.