Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, […]
„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“ (BG051PO001-7.0.07-0255-C0001) Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен […]
„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ (ESF-1113-01-07005) Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, […]
„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“ (BG EIF 2013/01-06.02) Проектът обединява усилията […]
VS/2012/0359 В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN „Българо–Германска информационна мрежа за мобилност и социалноосигурителни права“ […]