VS/2012/0359

В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN „Българо–Германска информационна мрежа за мобилност и социалноосигурителни права“

 • ОСНОВНА ЦЕЛУвеличаване на обществената осведоменост и по специално на българите, работещи мигранти в Германия, относно преноса на социалноосигурителни права.
 • ДЕЙНОСТИ
  1. Подготвителни дейности: – Систематизиране на законова и нормативна информация, партньорски срещи, обмяна на опит, обучение на експерти, изследване на нуждите от информиране на бенефициентите и създаване на лесни за употреба, синтезирани и практически насочени информационни материали.
  2. Създаване на уеб платформа и Facebook страница, предлагащи актуална, синхронизирана и практична онлайн информация за:
   • преносимост на социалноосигурителни права,
   • права и задължения на мобилни работещи в Германия,
   • информационни материали и полезни съвети,
   • възможности за координирана експертна подкрепа от български и немски експерти;
  3. Свързване на съществуващата информационна мрежа на КТ „Подкрепа“ в България и на Arbeit und Leben в Германия, като:
   • Двустранната българо–германска информационна мрежа ще предлага на място и онлайн информация на български мигранти в Германия – преди, по време и след тяхната мобилност,
   • Транснационалната мрежа от експерти ще сътрудничи посредством уеб платформата в доставянето на навременна и адекватна информация, чрез:
    • – отговори на индивидуални въпроси и информиране,
    • – публикуване на статии,
    • – отговори във уеб форум на често задавани въпроси и др.
  4. Провеждане на информационни кампании, като:
   • публични събития,
   • информационни дни в 7 български града,
   • медийно събитие в Германия,
   • разпространение на информационни брошури и филми,
   • превантивна информационна кампания:
    • – сред български работници с голям потенциал за мобилност,
    • – фокусиране върху предоставянето на предварителна информация относно законовите процедури и изисквания, касаещи социалноосигурителните системи в Германия и преноса на права на:
     • работещи в Германия български работници,
     • работещи в Германия български работници, завърнали се в България.
 • ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ
  1. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“, като един от водещите български синдиката, е водещата по проекта организация;
  2. ARBEIT UND LEBEN HAMBURG, част от 50-годишна немска организация за обучение на възрастни, менажирана от Немската синдикална конфедерация /DGB/, общини и Volkshochschulen;
  3. ФОНДАЦИЯ НА БИЗНЕСА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, българско НПО, лидер в областта на ученето през целия живот и кариерно консултиране в България.
 • Асоциирани партньори – публични институции, координиращи социалноосигурителните системи в двете страни, а именно:
  • – Национален осигурителен институт (НОИ) – за България;
  • – Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB) – за Германия.

Експерти от публичните институционални партньори ще предоставят допълваща актуална информация относно социалноосигурителното законодателство в съответната страна и процедурите, касаещи преноса на тези права.

Проект BEGIN е с продължителност до 30 ноември 2013 г.