Господин министър,

На 19.04.12 г. в Агенция социално подпомагане бяха внесени с копие до Вас искания на социалните работници. След проведените преговори, при които не бе постигнато споразумение задоволяващо исканията им, проведохме едночасова предупредителна стачка в над тридесет от основните дирекции на АСП, която беше широко отразена от медиите. За съжаление, към днешна дата няма адекватна реакция както от страна на АСП, така също и от Ваша страна. Като израз на добра воля искам да Ви уведомя, че е в ход организирането на безсрочна ефективна стачка в над тридесет и пет дирекции на АСП в цялата страна, с тенденция да се увеличи броят им до постигане на удовлетворителни резултати по поставените от нас искания. Допълнително, в изпълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, ще уведомим АСП и Вас за началото, продължителността и ръководителите на стачката.

Председател на САС „ПОДКРЕПА“: /Е. Боюклиев/

Официален представител по колективния трудов спор