Господин министър, На 19.04.12 г. в Агенция социално подпомагане бяха внесени с копие до Вас искания […]