КНСБ и КТ „Подкрепа“ с тревога наблюдават натрупаните проблеми в железопътния сектор и нарастващото социално напрежение във връзка с липсата на ясна визия за инвестиционна политика и адекватна реформа. Това създава реална опасност за: качеството на предлаганите услуги; безопасността за пътниците и товарите; изключително лошите условия на труд.
Подписаният Меморандум със Световната банка всъщност предвижда само погасяването на натрупаните дългове и безконтролна редукция на разходите за персонала. Това обстоятелство в никакъв случай не допринася за оптимизация и повишаване на ефективността на дейността, а е предпоставка натрупването на дълговете и досегашният маниер на работа да доведат до фалит на железопътния транспорт.
Ние считаме, че към сериозната ситуация трябва да има друг подход.
ПЪРВО: Отрасълът се нуждае от сериозни и спешни инвестиции за обновление на основните средства.
ВТОРО: Управлението на персонала следва да се насочи към оптимизация на база нови и по-качествени работни места.
ТРЕТО: Организацията на дейността изисква спешно разработване на екшън план, с цел обезпечаване безопасност на пътниците и товарите.
ЧЕТВЪРТО: Следва да се предявят високи изисквания към мениджмънта, не само по отношение на организацията на работа в отрасъла, но и да се инициират спешни мерки за намиране на допълнителни договори и разширяване на дейността.
Водените до настоящия момент преговори в НК „ЖИ“ и БДЖ ЕАД, както и с екипите на министерството на финансите и министерството на транспорта не доведоха до конкретни резултати. По тази причина структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в системата на железопътния транспорт взеха решение за провеждане на безсрочни ефективни стачни действия от 10 март 2011 г.
Във връзка с изложеното се обръщаме за спешна среща с Вас и с вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Александър Цветков и министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов за разработване на стратегия за развитие на отрасъла.
Надяваме се, че под Вашето лично ръководство сериозните проблеми в железопътния отрасъл да намерят своето решение, за да се избегне ескалацията на социалното напрежение сред двадесет и осем хилядите работещи в системата.