КНСБ и КТ „Подкрепа“ с тревога наблюдават натрупаните проблеми в железопътния сектор и нарастващото социално напрежение […]