ДО:
г-н Даниел Бенеш, Генерален директор на ЧЕЗ Груп CEZ
г-н Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ-България ЕАД
д-р Константин Тренчев, Президент на КТ „Подкрепа“
г-н Карел Клусак, Председател на ЕРС ЧЕЗ Груп

Уважаеми г-н Белеш, г-н Докладал,

Европейската федерация на работещите в обществените услуги /ЕPSU/ е дълбоко обезпокоена от получената информация за уволнението на г-н Ройдев, лидер на фирмена синдикална организация в ЧЕЗ-България.
Повече от 22 години, г-н Ройдев е бил съвестен служител на ЧЕЗ. Той е синдикален лидер, представляващ работещите в енергетиката в България, заместник-председател на Федерация „Енергетика“ – „Подкрепа“. Той също така е член на Европейския работнически съвет, в който EPSU е договорна страна. Същият е подкрепил колегите си, като се е изказъл на проведения преди няколко седмици протест в защитита и за спасяване на работните места на работещите в ТЕЦ-Варна, които са застрашени. Считаме, че подобно поведение заслужава уважение, а не уволнение!

На практика изглежда, че г-н Ройдев е бил уволнен заради своите синдикални дейности. Това не е приемливо и вие трябва да сте наясно, че това е престъпление както по българското, така и по европейското и международно право и юриспруденция. Конвенциите на Международната организация на труда са много ясни в това отношение. Това уволнение, ако бъде отнесено в съда ще причини сериозни вреди на репутацията на ЧЕЗ-България в страната, а също и в други страни. Това действие ще опетни дружеството и подобно поведение към синдикатите ще стане достояние на широката общественост.
Разбираме, че г-н Ройдев е заемал тази своя позиция от 2008 г. Една от причините, посочени за неговото уволнение е липсата на квалификация. Няма доказателства, че той не е квалифициран за тази работа (той дори има 6 години опит на тази длъжност). Същевременно, това не означава, че той не може да върши изискуемата работа, както трябва.

Положението в ТЕЦ-Варна трябва да се реши чрез сътрудничество със служителите и за намиране на подобно решение г-н Ройдев може да изиграе важна роля като представител на синдикалната организация.
Призоваваме ви да анулирате уволнението на нашия синдикалист, г-н Ройдев, както и да продължите да търсите решения за ТЕЦ-Варна, които да запазят работните места на служителите в ЧЕЗ-България. Също така, ви призоваваме лично да проверите дали г-н Ройдев ще бъде възстановен на работа и дали ще получи обезщетение за вредите, които са му били несправедливо нанесени.

Очакваме с нетърпение вашия отговор.

С уважение,
Jan Willem – Генерален секретар
Брюксел, 6 ноември 2014

EPSU е най-голямата федерация в рамките на Европейската конфедерация на профсъюзите, представлява 265 синдиката от всички европейски страни и над 8 милиона работещи във всички обществени услуги.