КТ „Подкрепа“ изразява своето дълбоко безпокойство относно ситуацията с драстичното увеличение на електроенергията, водата и природния газ.
На фона на замразените вече три години доходи от работни заплати и пенсии и факта, че България е на последно място в ЕС по ниво на работни заплати и пенсии, на фона на икономическата криза и състоянието на 90 % от бизнес структурите в страната, които са на границата на фалита.
Считам, че икономическата и социалната обстановка ще се усложни катастрофално.
Това обстоятелство ще доведе до:
– Галопираща инфлация;
– Свиване на колективното и инвестиционното потребление, на фона на отрицателен тренд на преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/;
– Лавина от фалити;
– Рязко повишаване на безработицата;
– Застрашително увеличаване на междуфирмената задлъжнялост;
– До увеличаване на лошите кредити, застрашаващо устойчивостта на банките;
– До срив в и без това ниски приходи в бюджета;
– Застрашително увеличаване на социалното напрежение, което може да излезе извън контрол и да се превърне в масово гражданско – До влошаване на икономическите показатели до ниво фалит на държавата.

Страната е в опасност заради безконтролното и цинично поведение на ДКЕВР, който така и не допусна фактически социалните партньори до технологията на своята работа.
КТ „Подкрепа“ настоява за незабавната оставка на цялата комисия /ДКЕВР/ и спешно влизане на ДАНС и другите компетентни органи за обследване дейността на ДКЕВР за корупционни практики.
Считам, че тези дами и господа взривяват социалния мир и поставят под угроза финансово икономическата стабилност на страната.