Във връзка с отправените искания за увеличение на работната заплата се сключи настоящото споразумение за следното: […]
КТ „Подкрепа“ изразява своето дълбоко безпокойство относно ситуацията с драстичното увеличение на електроенергията, водата и природния […]