КТ „Подкрепа“ се запозна с писмото на „Хьодлмайер Лоджистикс България“ ЕООД относно получаване на разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави извън предвиденото в чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗТМТМ ограничение. Запознахме се и със становището на Националната транспортна асоциация с изх. № 36-0033/01.06.16 г. Последното приемаме само за сведение, тъй като асоциацията не е национално представителна работодателска организация.

В приложените документи не открихме становище на Агенцията по заетостта, което да доказва, че реално е регистриран дефицит на специалисти – международни шофьори на автовоз. Както става видно от писмото на компанията, тя е започнала процедура по провеждане на пазарен тест на българския пазар, но няма данни процедурата да е приключила.

Публикуваните обяви за свободни работни места в Агенцията по заетостта към 13 юни 2016 г. за позиция „Шофьор, товарен автомобил (международни превози)“ са 24, броят на нужните служители е 156. За сравнение към месец октомври 2015 г. обявите са 22, търсените работници – 71. Нарастването е благодарение на една обява, в която се търсят 100 шофьора. Ако изключим тази единствена обява, търсенето на шофьори за международни превози всъщност е намаляло. Т.е. трудно може да се говори за тенденция и устойчив дефицит на квалифицирани специалисти.

По-интересни са мотивите за липса на шофьори за международни превози, посочени от Националната транспортна асоциация, а именно „по-добрите нива на заплащане“ в държавите-членки на ЕС, които „наемат и работна ръка от България, Румъния и други от по-изостаналите в икономическото си развитие държави-членки“. Какви заплати предлагат компаниите в България е трудно да се определи, тъй като в повечето обяви тази информация липсва. От тези, които са посочили възнаграждение, три обяви предлагат между 431 лв. и 600 лв. заплата, една – 1500 лв., а в други три компании възнаграждението е 3000-3300 лв. Нормално е обяви без посочено възнаграждение да намират по-трудно служители. Още по-нормално е никой да не се отзове на обяви със заплащане около минималната работна заплата и то за работа, която предполага отсъствие от дома в продължение на няколко месеца. Важно е да се подчертае, че дори компанията, която настоява за разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави – „Хьодлмайер Лоджистикс България“ ЕООД, отказва да посочи трудовото възнаграждение, което ще плаща на шофьорите.

Колко затруднено е намирането на работна ръка е видно и от датата на публикуване на обявата. Единствената компания, която няколко месеца търси работник, е подала информация в дирекции „Бюро по труда“ през януари 2016 г. (заплата не е посочена). Четири са обявите от месец май (също без посочено възнаграждение). 11 обяви са от юни и 8 – от юли. Обявите с относително високо заплащане са съвсем скорошни – публикувани са преди по-малко от седмица.

КТ „Подкрепа“ направи собствено проучване, като проведе разговори с шофьори на международни превози. Много български специалисти работят в западноевропейски държави, поради по-високото заплащане там, въпреки често мизерните условия за почивка между курсовете. Автовозите са специфични дори в сравнение с останалите международни превози. Често рискът дори от одраскване на прекарваните автомобили се покрива от шофьорите, което означава, че за 2-3 драскотини служителят може да остане без заплата. Понякога работодателите настояват шофьорите да покриват застраховките.

В допълнение изплащаните командировъчни са изключително ниски. Често се налага работниците да си купуват всичко, дори водата. Използват различни стратегии за редуциране на разходите. Например при курс Испания-Дания се снабдят с хранителни продукти от Германия, тъй като там е по-евтино. В противен случай се налага да си плащат, за да работят.

При това състояние на трудовия пазар, се налага изводът, че обявите се заемат относително бързо (по същество няма свободни работни места, които да се застояват повече от месец-два), шофьори за международни превози в България има. Проблемът е предлагането на ниски трудови възнаграждения от страна на работодателите и допълнителните условия, които водят до допълнително редуциране на нетното възнаграждение. Поради това КТ „Подкрепа“ не смята, че се налага внос на работници от трети държави. Към момента няма доказателства, че „Хьодлмайер Лоджистикс България“ ЕООД няма възможност да наеме необходимите на компанията служители от България, ако предлага достойно заплащане.