КТ „Подкрепа“ намира направеното предложение за крайно неприемливо. С него не се постига официално обявената цел […]
И към момента има възможност да се подписват трудови договори, които са подходящи при краткотрайна заетост. […]
Прегледът от страна на Европейската комисия относно европейските правилата за обявяване в несъстоятелност предоставиха важна възможност […]
КТ „Подкрепа“ намира направеното предложение за крайно неприемливо. С него не се постига официално обявената цел […]
И към момента има възможност да се подписват трудови договори, които са подходящи при краткотрайна заетост. […]