УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните няколко дни българското общество е свидетел на нечувана агресия и цинично отношение от ръководителите на национално представителните работодателските организации към една от основните ценности на европейската демокрация, каквато е социалното партньорство и социалния диалог.

На официална пресконференция пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК). Синдикатите пък бяха обявени за „вредни“, „пречещи на развитието на страната и икономиката“ и „не случайно на много места, където компаниите са успешни, ги няма“ (Кирил Домусчиев, КРИБ).

И всичко това заради отказа на работещите да се откажат безропотно от права, свързани с трудовите им възнаграждения.

Без да влизаме в този тон, искаме да припомним, че значението и ролята на социалните партньори, техните отговорности, са обект на текстове във всички документи на ЕС – от Договора за функциониране на Европейския съюз, през дълга поредица от директиви, становища, препоръки и обръщения на Комисията и Съвета. А десетилетната практика на социално партньорство и колективно договаряне във всички държави-членки се е утвърдила като ценност и ефикасен инструмент за икономическия и социален просперитет на целия Съюз. Не случайно, успешните държави  се  характеризират  с   отговорен и ефикасен социален диалог, гарантиращ справедливо разпределение на произведеното, баланс на интересите и на правата. Това се подчертава и от все по-значимата роля на социалния диалог в мандата на настоящата ЕК и Европейския парламент.

            Вече  27 години България върви  по пътя на европейския социален модел и го утвърждава като ценност и инструмент на демократичните индустриални отношения. От 10 години страната ни е пълноправен член на Европейския съюз, чието председателство й предстои да поеме от началото на 2018 година.

На този фон, подобни изказвания са не само груби, цинични, но и опасни, тъй като създават прецеденти, които могат да взривят социалния мир. Призивите на тези самозабравили се работодателски водачи, освен, че грубо погазват норми, както на Конституцията на Република България, така  на документи на МОТ, на Европейската харта за правата на човека и на договорите за учредяване и функциониране на Европейския съюз, имат  характер и на престъпен състав, доколкото са призиви за разрушаване устоите на европейската демокрация и на държавата, които се гарантират и чрез синдикатите, техните права и отговорности.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Споделяме възмущението и огорчението си с Вас, защото подобно поведение  не  бива да се  подминава с мълчание. Не само, защото то руши  авторитета на  България  на прага  на  първото европредседателство. А защото охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации. Така, съзнателно или не, носителите на подобно поведение вредят на социалния мир, без който няма как да се поддържа прогнозируема и предвидима   икономическа    и    социална среда    за национални и чужди инвеститори и производители. Още по-малко така могат да се стимулират квалифицираните млади българи да останат и да работят за страната си.

Убедени сме, че сериозните и отговорни работодателски екипи на секторите и предприятията ще продължат отговорното си и уважително сътрудничество и диалога със своите  партньори и няма да се подведат по вредните и провокативни призиви за „вредата“ от синдикатите, техните права и отговорности.

Очакваме вашата реакция и подкрепа в името на социалния диалог не само в Република България, а и в Европа, част от която е нашата държава.

 

            С УВАЖЕНИЕ,

 

 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ                                       ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ                                      ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“