На 09.10.2012г. беше проведено заседание на НСТС, на което се обсъдиха Проект за Закона на държавния бюджет на Република България за 2013г. и Проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване.
На следващия ден, 10.10.2012г., Министерският съвет на свое заседание е приел Проект за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който не е предложен за обсъждане на НСТС.
По този начин Правителството грубо погазва духа на сътрудничество и колегиалност, като изключително важни въпроси, свързани със здравното осигуряване не са разглеждани в НСТС, като не е проведен задължителен и пълноценен тристранен диалог, който е гаранция за социален мир.
На същото заседание на НСТС е обсъден и Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който се извършват промени в повечето данъчни закони, включително и в Закона за облагане доходите на физическите лица. В предложения проект липсва разпоредбата, с която се въвежда „данък за облагане доходите на физическите лица от лихви върху банковите депозити“. Пак по посочения по-горе начин, на следващия ден Министерският съвет изненадващо приема друг Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в който вече фигурира данъка върху лихвите по депозитите на гражданите.
За пореден път Правителството взриви социалния диалог, като по въпроси, засягащи жизненото равнище на гражданите и бюджетната политика умишлено не са проведени задължителните предварителни консултации със социалните партньори.
Конфедерация на труда „Подкрепа“ изразява острото си възмущение от действията на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, който за пореден път елиминира социалните партньори, като не се съобразява с разпоредбата на чл.2 Кодекса на труда, който изисква регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, и въпросите на жизненото равнище да става в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
Уважаеми социални партньори, моля да заявите Вашата решителност и готовност да предприемем всички законови действия, включително сезиране на Върховния административен съд, като по този начин задължим Правителството да изпълнява Законите на Републиката, и да проведе задължителните консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.