УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ,

           От известно време социалното партньорство и колективното договаряне, по определени обстоятелства, бяха изправени пред предизвикателства и незаслужени, по наше мнение, упреци.

В течение на годините сме полагали не малко съвместни усилия, за да преодоляваме различия, да търсим общи интереси и най-важното интересът на възходящото социално-икономическо развитие на страната ни. Не може да се отрече, че разговорите около масата на преговорите винаги са имали позитивен ефект, дори  той  понякога да е само знаков. Бипартитното партньорство и договарянето са нашите лостове за участие в управлението и за разрешаване на проблеми и задачи, пред които се изправят тези, чиито интереси представляваме и защитаваме. Доказателство за това са споразуменията ни за мерките за преодоляване на икономическата криза, както тези за дистанционната и надомната работа, които в последствие бяха оформени в нормативни регулации.

Създалото се напрежение в партньорските отношения несъмнено  генерира пречки на всички ни и не допринася за увеличаване на авторитета ни. В тази връзка, като лидери на двете национално представителни организации на работниците и служителите, бихме желали да Ви предложим да проведем лидерска среща, извън седалищата на организациите и без медийно присъствие. Бихме желали да обсъдим в неформална, спокойна обстановка и напълно откровено проблемите така, както се виждат от всеки от нас  и най-важното – да погледнем в бъдещето на социалното партньорство и колективното договаряне на българска почва.

Предлагаме да обсъдим заедно и съдържанието на четиристранното европейско Споразумение „Ново начало за социалния диалог“ – Становище на Президентството на ЕС, Европейската Комисия и Европейските социални партньори“ от юли тази година, където са формулирани сериозни права и отговорности, както за нашите организации, така за правителствата към нас и нашия капацитет за полезно и ефикасно функциониране на диалога.

 С оглед на вече планирани срещи и ангажименти, Ви молим, да имате предвид, че за нас възможните дати за предложената среща са  28 или 29 октомври (петък и събота), или след 10 ноември.

В очакване на положителен отговор от Ваша страна, оставаме

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

ДИМИТЪР МАНОЛОВ                                                   ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“                           ПРЕЗИДЕНТ НА  К Н С Б

 

Вижте ТУК