През август-септември 2016 г. беше проведена анкета сред членовете на Националната организация „Малки български хора“. Целта […]
УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ,            От известно време социалното партньорство и колективното договаряне, по определени обстоятелства, […]