С настоящото Ви уведомяваме за едно трудно решение на ръководните органи на двете национално представителни синдикални конфедерации КНСБ и КТ „Подкрепа“, взето след много сериозен и задълбочен анализ на сътрудничеството и взаимоотношенията между социалните партньори.
С това решение делегациите на двете синдикални конфедерации се оттеглят от участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество, докато този орган не бъде изпълнен със съдържанието, което повелява законът.
С анонсирането на новината за увеличение на пенсионната възраст с една година от началото на 2012 г. и за отнемането на т.нар. „клас“ от сградата на Парламента, установените със закон правила и норми на социалното партньорство бяха суспендирани, а социалният мир – практически взривен. Потъпкано е Националното споразумение, постигнато след тежки 6-месечни преговори и национална протестна синдикална акция и скрепило с Вашия подпис поредица от разумни и балансирани мерки за стабилизиране на пенсионната система и повишаване размерите на пенсиите. Отговорността за това не е на синдикатите и не е на работниците и служителите.
Уважаеми г-н Премиер,
Държим също така да обърнем внимание, че твърденията на г-н Дянков и неговият заместник, които се ползват като аргументи за увеличение на пенсионната възраст, са подвеждащи, неверни и нечестни. Тезата на министерство на финансите, че липсва резултат от увеличението на осигурителната вноска и поради това трябвало да се подменят едва ли не всички договорености, е несериозна и недоказана.
Първо, защото в Националното споразумение има поредица взаимнообвързани мерки, които дават резултат само при комплексно приложение и второ не синдикатите и работниците и служителите са отговорни за: загубените работни места; замразените и намалени доходи от труд; невписващото се в Споразумението политическо решение за увеличени вдовишки добавки (които дори не са осигурително плащане); пренасочените към частните пенсионни фондове около 17 млн. лв. от осигурителни вноски след решение на Конституционния съд и редица други факти и процеси.
Само едностранното увеличение на т.нар. вдовишка добавка натовари допълнително осигурителните финанси с над 180 млн. лв. – 40 млн. лв. през тази година и с още три пъти по толкова за следващата. Как тогава могат да се подобрят балансите в бюджета на ДОО. Дали това е въпрос на непрофесионализъм или на липса на политически морал е риторичен въпрос, но под споразумението стои Вашият подпис, Вашият личен авторитет и дума. В този смисъл Ви призоваваме внимателно да оцените действията и поведението на Председателя на НСТС, министър на финансите и вицепремиер г-н Симеон Дянков, причинил взривяването на социалния диалог и да вземете нужните управленски решения.
Предложенията на финансовото министерство противопоставят правото на заслужена пенсия на работниците и служителите изпълнили условията на закона на правото за увеличение на пенсиите, заложено също по закон. Истинските решения за трайна стабилизация на осигурителните финанси минават през: подобряване събираемостта на данъчните и осигурителни постъпления; криминализиране укриването на осигурителни вноски; увеличаване на максималния осигурителен доход; въвеждане на ограничения за кешови обороти; затваряне възможностите за сив и подземен бизнес и т.н.
При създалата се ситуация няма как да бъде удържан гневът и недоволството на хората, защото те много преди г-н Дянков да стане министър вече понесоха и увеличение на пенсионната възраст (с 5 години жените и с 3 мъжете), и увеличение на стажа (с 14 години жените и с 12 години мъжете). В това време държавите, които сега ни се натякват като пример не са предприемали такива мерки, а мерките, които сега предприемат- планират внимателно и много плавно. Затова ние продължаваме да сме убедени, че вече договорените и вписани в Националното споразумение мерки, за провеждането, на които синдикатите убедиха хората, са необходимата и възможна програма за действие у нас. Другото, са самоцелни и непремерени действия с непредвидими последици.
Уважаеми г-н Министър-председател,
КНСБ и КТ „Подкрепа“ си дават ясна сметка, че с оттеглянето си от НСТС социалният диалог в България практически и юридически се преустановява. За това сме длъжни да уведомим всички европейски и международни институции, които имат отношение към този изключително важен инструмент Европейска комисия, Международната организация на труда, Международната конфедерация на профсъюзите и Европейската конфедерация на профсъюзите.
Възстановяването на социалния диалог и запазването на социалния мир, за да се търсят съвместно ефективните решения за изход от кризата и за подобряване жизненото равнище на българските граждани, в създалата се ситуация, вече е единствено Ваша отговорност и правомощие.