С настоящото Ви уведомяваме за едно трудно решение на ръководните органи на двете национално представителни синдикални […]