ДО:

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н НАЙДЕН ТОДОРОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

 

На 1  август 2023 г. изтече срокът на Браншовия колективен трудов договор /БКТД/ за „Музеи и галерии“. За съжаление, преговорите за нов БКТД се оказаха много продължителни, съвпаднаха с подготовката на проекта за бюджет на Република България за 2024 г., в условията на голяма неяснота на параметрите до последния момент.  На 27 февруари т. г. имахме готов вариант за договор, съгласуван със социалните партньори и готов за подпис.

Отново за съжаление, г-н Кръстю Кръстев – тогавашният министър на културата, не намери време да положи подписа си.

На 22 април 2024 г. изпратихме ново писмо /вх.№61-00-6/23.04.2024/ – този път до служебния министър на културата г-н Найден Тодоров, с покана за приключване и подписване на браншовия договор. И отново от Министерството на културата не предприеха, а не предприемат и до сега, никакви мерки за започване на преговори и за подписване на БКТД за „Музеи и галерии“.

В момента, поради липсата на договор, в бранша има голямо напрежение. Нарушени са основни права на работниците и на представителите на синдикатите в музеите – за договаряне на заплатите и др. Ощетени и дискриминирани са хора, на които им предстои пенсиониране. По същия начин стои въпросът и с размера на отпуските и други обезщетения.

Напомняме, че съгласно Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета на Европа при колективното договаряне за определяне на работните заплати държавите членки, с участието на социалните партньори, трябва:

  • да подпомагат изграждането и укрепването на капацитета на социалните партньори за участие в колективното договаряне, особено на секторно и междуотраслово равнище;
  • да насърчават конструктивни, смислени и информирани преговори за заплатите между социалните партньори;
  • да предприемат действия, за да се гарантира правото на колективно договаряне на заплатите и да се предотврати всякаква дискриминация на работниците и представителите на синдикатите в областта на заетостта;
  • да предприемат мерки за защита на работниците и представителите на синдикатите, както и на синдикатите и организациите на работодателите, от всякаква намеса от страна на други организации или техни представители или членове в тяхното създаване, функциониране или управление“.

Надяваме се, че българското правителство споделя европейските ценности, спазва Конституцията на Република България и ще защити интересите на специалистите от музеите в областта на труда и социалното осигуряване. Така ще бъде гарантирано и правото на колективно договаряне и ще бъде предотвратена всякаква дискриминация.

Настояваме в най-скоро време служебният министър на културата да седне на масата на преговорите и да подпише браншовия договор.

Ние, от НФ „Култура“ при КТ „Подкрепа“, заявяваме, че ако  проблемът не бъде решен бързо ще предприемем ефективни стачни общонационални действия.

Не позволявайте хилядите български музейни работници да се почувстват отново излъгани на прага на най-светлия ни празник  – 24 май!

 

 

Изпълнителен съвет на Национална федерация „Култура” към  КТ „Подкрепа”