За погазване на трудовите и синдикални права на работниците в шивашката фирма „Пирин Текс Продакшън“ ЕООД – гр. Гоце Делчев, алармира синдикалната организация на КТ “Подкрепа“. Отказ за договаряне на всякакви социални бонуси, отнемане на извоювани със стачка и постигнати с годините договорености  и заявено намерение за еднолично прекратяване на Колективния трудов договор, е декларирано от работодателя Бертрам Ролман, на проведената вчера /18.12.2017 г./ процедура за посредничество с представители на синдикалните и работодателски организации по чл. 4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/.

„Пирин Tекс Продакшън“ е германска инвестиция с едноличен собственик „Ролман и партнер фешън мениджмънт“ /ROLLMANN & PARTNER FASHION MANAGEMENT GmbH, Deutschland/. Компанията е в България от 1993 г. и произвежда продуктова линия за мъже – костюми, ризи, вратовръзки, пуловери, палта, аксесоари и обувки, с марката Rollmann, както и изпълнява поръчки за големи световноизвестни марки.

От месец юли 2017 г. във фирмата се водят преговори за сключване на нов Колективен трудов договор, но тъй като необичайно за водените през последните години преговори, такъв все още не е подписан, в хода на преговорите е постигната договореност за продължаване на срока на действие на подписания на 1.10.2016 г., до подписване на нов Колективен договор.

Спорните моменти в обсъждания Колективен трудов договор са свързани с начина на определяне и размера на месечната работна заплата. Работодателят настоява заплатата да зависи единствено от производителността на труда, която по предоставени от фирмата данни, с години официално е около 62%. С така предлаганата от работодателя формула за формиране на работната заплата, голяма част от работниците ще са на ръба на минималната работна заплата за страната за 2018 г. – 510 лв. без възможност за други бонуси, тъй като работодателят отказва предложенията на синдикатите за увеличение на определени възнаграждения, а на против предлага да се свали процентът за клас прослужено време /от 08% на 0.6%/, да се намали процентът за заплащане на извънредния труд /от 0.79 лв. на 0.75 лв./ и да се намали броят на дните годишен платен отпуск /от 23 на 20 дни/, договорени през годините с КТД.

В хода на преговорите работодателят умишлено многократно отлага  преговорите, нарушавайки трудовото законодателство предлага споразумения с работниците извън Колективния трудов договор и грубо потъпква правото им на сдружаване и договаряне като оказва натиск върху работниците за подписване на заявления за отказване от колективното трудово договаряне и членство в синдикатите.

Това не са първите преговори с разногласия между работниците и собственика. През 2007 г. в предприятието е организирана продължителна ефективна стачка, която приключва с подписване на стачно споразумение, гарантиращо увеличение на работните заплати и редица социални придобивки.

Синдикалната организация вече е изпратила писма до международни организации и институции, защитавайки европейските ценности и права на трудовите хора, с призив за съдействие и пряка намеса в този конфликт, който освен че застрашава  колективното договаряне и синдикалното членство на фирмено ниво, ще повлияе негативно и на синдикалното сдружаване и представителство в шивашкия  сектор в цяла България.