За погазване на трудовите и синдикални права на работниците в шивашката фирма „Пирин Текс Продакшън“ ЕООД […]