Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, подпомагане на нуждаещите се лица чрез национална мрежа от информационни консултантски бюра, дистанционно обучение по електронен път, сравнителни трансгранични изследвания на пазара на труда, изследване и насърчаване на колективната социална отговорност. В рамките на проекта са реализирани огромен брой индивидуални и групови консултации, информационни събития, сравнителни изследвания и дистанционни електронни обучения.