Подписа се колективен трудов договор за работещите в областта на образованието в Димитровград между кмета Иво Димов и представителите на Общинския координационен съвет на Регионален синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ Иванка Янчева, Синдиката на българските учители към КНСБ Донка Вълева, Съюза на работодателите в системата на предучилищното и училищното образование в България – секция Димитровград.

В колективния трудов договор са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата на образованието – условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време и отпуските. Работещите в сферата на образованието в община Димитровград са с по-висок размер на сумите за втора и трета професионално-квалификационна степен; по-висок размер на сумите за лекторски час; ваучери за безплатна храна и общината изплаща разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно на работещите в общинските училища и детски градини. За междуселищните пътувания на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, в рамките на общината, се поемат 100% от разходите за транспорт на стойността на абонаментните карти, а за пътуване в рамките на града, до и от квартали Черноконево, Мариино и Изток, общината подпомага транспортните разходи в размер на 50 % от стойността на картата.

„Димитровград е една от малкото общини в страната, които подписват колективни трудови договори и това всеки път се споменава при срещите на синдиката в София и не само, че тук се подписва такъв договор, община Димитровград надгражда над постигнатото на национално ниво браншово споразумение. Всичко това е благодарение на добрия диалог, който имаме с кмета Иво Димов“, каза председателката на Регионалния синдикат „Образование“ на КТ „Подкрепа“ в Димитровград Иванка Янчева.

Община Димитровград