Относно: Кадровите промени в АЕЦ „Козлодуй“

Като отчитат важността на АЕЦ „Козлодуй“ за развитието на българската икономика и енергетика, както и предстоящите действия на мениджърския екип за удължаване на експлоатационните срокове на V и V енергийни блокове и успешното приключване на плановия ремонт на V блок:
– Федерация „Атомна енергетика“ на КТ „Подкрепа“, Синдикат на атомните енергетици КНСБ и Национална федерация на енергетиците – КНСБ са категорично против кадровите промени, извършени в края на миналата седмица в Борда на директорите, както и смяната на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов, тъй като това ще доведе до технологично забавяне на изпълнението на гореспоменатите ремонтни дейности.
– КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразяват своята загриженост и неудовлетворение от персоналните промени, а формалния мотив за освобождаването на изпълнителния директор – намаляването на състава на Борда от петима на трима, считат за несериозен аргумент за смяна на мениджърския екип на ядрената електроцентрала.
– Ръководството на Синдиката на атомните енергетици – КНСБ обсъди на свое заседание създадената ситуация и запозна със становището си ръководствата на Националната федерация на енергетиците и на Федерация „Атомна енергетика“ на КТ „Подкрепа“. Днес, 23 септември 2014 г., становището бе представено на Браншовия съвет, председателстван от Антон Павлов – заместник-министър на икономиката и енергетиката и председател на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
Федерация Атомна енергетика на КТ Подкрепа, Синдикат на атомните енергетици КНСБ и Национална федерация на енергетиците обсъждат бъдещите си действия за защита интересите на колектива работните места и доходите, а за бъдещите негативни последици отговорност ще бъде търсена от виновните длъжностни лица.