Синдикат „Образование“ информира, че решението за присъствено започване на учебната година не е в режим на обсъждане. Нека да няма съмнение, че учениците ще са присъствено в клас на 15 септември. Родителите биха могли да избират самостоятелна и индивидуална форма, освен редовната форма на обучение. Но лишаването на учениците от възпитание и социализация в начален етап, без безспорна здравословна причина, при избиране на индивидуална или самостоятелна форма, е отнемане на основното право на детето – правото на образование.

В огромна част от образователните системи учениците до 8 клас ще бъдат в училище ПРИСЪСТВЕНО! В Дания маските в момента НЕ са задължителни. Правилата и мерките са различни, за страните в ЕС, но основното е лична хигиена, дезинфекция и дистанция.

Затова Ние апелирме към всички родители да вземат тези важни за детето отговорно и с разум. Относно родителската общност, 90% от родителите искат присъствено обучение. Синдикат „Образование“ и българските учители категорично заявяват, че съобразно обстановката и в полза на учениците, няма да приемат друг вариант за провеждане на учебния процес, освен ПРИСЪСТВЕН! Много важно за българските родители и общество е да знаят, че всяка мярка, задължителна или препоръчителна, е свързана с финансов ресурс, който училищата и детските градини обикновено нямат.

Подготовката за правилата за работа на образователните институции също са към края си, като учителите очакват и трябва да знаят някои важни решения:

 • Кога се карантинира ученически клас?
 • Правят ли се PCR тестове на учениците?
 • Прави ли се PCR тест на учители?
 • Кой поема финансирането на тези тестове?
 • Не е ли по добре да се тестват ученици и само заразените да се карантинират, каквато е практиката досега?
 • Карантинира ли се учител, който е бил контактен?
 • Какво се случва при болен учител?
 • Ще има ли осигурени средства за дизенфектенти в образователните институции, защото няма такива средства в техните бюджети?
 • Ще има ли осигурени средства за предпазни маски или шлемове, в случай на задължение за училищния персонал?
 • Ако задължението за носене на маски е към учениците, кой осигурява средствата, родители, общини или МОН? Защото в училищните бюджети няма такива средства.
 • Ще има ли наказания за ученици, които са без маски?
 • Ако бъдат задължителни ултравиолетовите лампи, кой ще осигури финансирането за тях?

Предстои финализиране на работата на екшън групата в МОН и следва изграждането на екшън плановете в образователните институции, като последните вече работят за това. Нека приемем, че училищната среда ще бъде възможно най-сигурната среда, в сравнение с останалите обществени места, на които сега се намират нашите деца. Нека подходим с доверие и разум към важните решения и препоръки на МОН и МЗ, за да сме готови за една, макар и различна, но успешна и спокойна учебна година.