Позиция
на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ относно ситуацията в образователните институции в Република България

 

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ формира становище относно възстановяване на редовния учебен процес при отмяна на извънредното положение в Република България. Позицията е изготвена въз основа на анкета с близо 20 000 участника и при проучване на мнението и становищата на стотиците регионални и общински структури на организацията.

Категоричната позиция на синдиката е, че всички образователни институции могат и трябва да завършат учебната година в режим на дистанционно обучение.

Учителите в „Подкрепа“ и нашите симпатизанти смятат, че 12 клас могат и е разумно да завършат учебната година, без да влизат в училищата, като само при повеждането на матурите да присъстват физически. Учебният материал за годината ще бъде взет до 13 май, което обезсмисля тяхното връщане в клас.

Забраната за писане на отсъствия се визира като основен пропуск в организирането на дистанционното обучение, като учители и директори предлагат да започнат да се пишат отсъствия за по-добра активност и мотивация на учениците.

Много от колегите вероятно ще откажат да са квестори, тъй като са в рисковата група 55+ и предпочитат да бъдат предпазливи. Това ще бъде проблем за образователните институции. Спирането на транспортните връзки между малките населени места е пречка за всяко физическо присъствие на учители и ученици в образователни институции. Същото е становището и на учители и директори относно възстановяване на редовен учебен процес в 7 клас, като всички анкетирани са убедени, че този клас може да завърши в дистанционен режим.

„Ако физически започне някакъв учебен процес, се обезсмисля всичко, което направихме с общи усилия всички. Няма логика при голям брой заболели да се възстановява учебния процес. Как ще се спазва дистанция в класните стаи при 25-35 ученици в паралелка?“, заявяват колеги от Монтана. „Факт е двусменният режим в много училища, делящи една сграда, за които би означавало невъзможност да се осигури препоръчителната дистанция от 2 метра между чиновете като в нея да има не повече от 15 ученика и режимът да е на две смени. В случая трябва да се организират 4 смени!? Заразяването, дори на един ученик и неговото карантиниране, би означавало да се карантинира цялото училище и всички учители, родители и техните семейства. Това е абсурдно, според националния щаб.“ – Учители и директори от Пловдив. Ако дори един заразен ученик бъде поставен в кантина 20 дни, то всички останали ученици ще трябва да пропуснат НВО и Матури. Нерешим проблем би бил, ако един учител трябва да съвмести редовен час в училище със 7 или 12 клас и дистанционен час, който провежда от своя дом. Според учители и директори от Търговище: „Дистанционното приключване на учебната година е единственото разумно решение! Разбира се, ако е вярно твърдението на правителството, че здравето на хората е най-важно!“.

Възстановеното на работа в детските градини също е определено като нецелесъобразно от организациите на учители и анкетирани:
„Считаме, че не е целесъобразно да бъде възстановявана дейността на детските градини до трайно стабилизиране на заболеваемостта на достатъчно ниски равнища. Възстановяването следва да бъде организирано при нови санитарни правила, задължително включващи намаляване на децата в групите. Началото следва да бъде предхождано от създаване на организация по конкретни препоръки на санитарно-епидемиологични специалисти за всяка детска градина.“ – твърдят учители от София.

Синдикат „Образование“, като взе предвид мнението на всички от страната, предлага:

  1. Учениците от всички етапи, включително 7 и 12 клас да завършат в дистанционен режим.
  2. Възстановяване на занятията в детските градини ще бъде внимателно премерено и ще се случи при гарантиране живота и здравето на учителите и децата в тези образователни институции.
  3. Преосмисляне на позицията на МОН, относно провеждане на НВО в 4 и 10 клас.

 

28.04.2020                                             д-р Юлиян Петров
гр. София                                              председател на СО „Подкрепа“