Днес, 28 април 2020 г., на Световния ден за безопасност и здраве при работа, президентът на […]
 Позиция на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ относно ситуацията в образователните институции в Република България   […]
Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/ настоява заболяването COVID-19 да бъде класифицирано като професионална болест. Това е […]