Като партньори и дългогодишни членове на ETF – Европейската федерация на транспортните работници, ние подкрепяме становището й за отхвърляне на предлаганите промени, а именно предвиденото изключване от обсега на Директивата на самонаетите „независими“ шофьори. Считаме, че по този начин, тази категория транспортен персонал няма да имат задължението да спазват изискванията за режим на каране, спазване на междудневните и междуседмични почивки, и то през всеки един месец и през цялата година. Тези шофьори няма да се ползват от законното право на всеки европейски гражданин на 48 часова максимална работна седмица. На практика, те ще бъдат принудени да работят по 84 – 86 часа седмично. Това представлява огромна заплаха за сигурността на пътя, за здравето на самонаетите шофьори и опасност за всички участници в движението. Подобно изключване ще доведе до поощряване на нелоялната конкуренция и ще се отрази пагубно на целия сектор.
Подкрепяме протестната акция на европейските ни колеги пред Европарламента в Брюксел, която ще се проведе в деня на гласуването на промените.

86 часова работна седмица! НЕДОПУСТИМО!

Безопасното работно време на професионалните шофьори засяга и всички нас!