Като партньори и дългогодишни членове на ETF – Европейската федерация на транспортните работници, ние подкрепяме становището […]