КТ „Подкрепа“ като национално представителна синдикална организация е изразявала категорично становище по всички животрептящи въпроси и проблеми на страната и най-вече тяхното отражение върху българските граждани хората на наемния труд. Ние сме защитавали нашата позиция безкомпромисно и последователно през всичките години на прехода. Правителствата от 1989 г. досега носят вината за забавянето на прехода, за разбойническата приватизация и за срива на българската икономика, което на практика ни доведе до самоколонизация. Всички правителства, включително и настоящето, носят отговорност за източването на българските предприятия и изпадането на България в положението на най-бедната страна-членка на ЕС.
Поради липсата на социална чувствителност у управляващите, ние бяхме принудени да преустановим участието си в един безсмислен и формален социален диалог, като напуснахме НСТС и оттеглихме подписа си под Пакта за икономическо и социално развитие, по който правителството не изпълни своите ангажименти.
От медиите научаваме за организирането на протест на 14 януари на площад Народно събрание под надслов Да изметем боклука! Да започнем годината на чисто! КТ „Подкрепа“ през цялата си 20-годишна история е отстоявала принципа за морал в политиката и за прилагане на радикални мерки срещу самозванците и корумпираните, които носят вината за състоянието на България днес. Но като организация с десетилетен опит, не може да не постави някои въпроси пред всички, които искат промяната: 1. Кой предлага промяната? 2. Каква е алтернативата? И най-важното има ли капацитет да я реализира?
Към настоящия момент, ние нямаме ясен отговор на всички тези въпроси и не желаем за пореден път да бъдем употребени за неясни каузи. КТ „Подкрепа“ не е потърсена за контакти и съдействие от организаторите на протеста и не е запозната с исканията на протестиращите.
КТ „Подкрепа“ категорично заявява, че промяна трябва да има, но предупреждаваме, че повторението на протеста от 1997 г. би се превърнало в политическа гротеска.