КТ „Подкрепа“ като национално представителна синдикална организация е изразявала категорично становище по всички животрептящи въпроси и […]