Средният размер на трудовите възнаграждения на работещите в шест страни от ЕС са по-ниски, в сравнение с получаваните преди десет години. В още 3 държави-членки на ЕС през последното десетилетие заплатите са били почти в застой. Най-новите данни на Европейския синдикален институт показват, че през 2019 г. средният размер на трудовите възнаграждения в Италия, Испания, Гърция, Португалия, Хърватска и Кипър са били по-ниски, отколкото тези през 2010 г.

Средният размер на трудовите възнаграждения, приравнени с индекса на инфлация (включващи сумите, плащани за социални осигуровки и допълнителното материално стимулиране), е намалявал с 15% за периода 2010-19 с в Гърция, със 7% в Кипър, с 5% в Хърватия, с 4% в Испания и Португалия,
с 2% в Италия.

Данните показват също, че средният размер на трудовите възнаграждения през последното десетилетие, е бил замразен, или увеличението му е било почти нулево във Финландия (0.1%), Белгия (1.5%) и Нидерландия (1.5%).

Положението на работещите в шест страни от ЕС е по-лошо,  отколкото преди 10 години” заяви Естер Лънч, заместник генерален секретар на ЕКП.  “Европейските лидери обичат да говорят за така нареченото възстановяване, но за милиони работещи хора в много европейски страни кризата още не е свършила. Европейският съюз трябва да направи много повече, за да насърчи увеличението на заплатите и да подкрепи силното колективно договаряне в почти всички страни-членки на ЕС.”