Средният размер на трудовите възнаграждения на работещите в шест страни от ЕС са по-ниски, в сравнение […]