Скъпи колеги,

Изразяваме подкрепата си за българските работници, които се страхуват за работата си и за своите общности. Повече от 8000 излязоха в София на 13 октомври. Това беше протест срещу липсата на справедливи преходни стратегии в България.

Протестът на миньорите и други работници в защита на бъдещето на комплекса „Марица-Изток“ беше сигнал за липсата на съгласувана стратегия за справедлив преход за страната. Българското правителство и политическите партии не успяха да разработят обща визия, която да включва перспектива за работниците в сектора. Политическата нестабилност остави страната в климатична криза, която заплашва бъдещето на работниците, семействата и общностите. Синдикалните организации не са участвали в разработването на стратегиите за енергия и изменение на климата, за да осигурят безопасна, надеждна, достъпна и чиста енергия за индустриите и обществените услуги в България. С вече много високия процент на енергийна бедност, последният скок на цените за енергията затрудняват много работници да плащат сметките си.

България все още зависи от въглища и електроенергия, използвана от въглища. Възобновяемите енергийни източници и мерките за енергийна ефективност в момента не са в състояние да заменят съществуващите въглищни мощности поради липсата на дългосрочно планиране, инвестиции и ангажираност. Плановете за изграждане на сектора на възобновяемите източници не включват синдикатите с гаранции за работни места и колективни трудови договори, добро заплащане и условия. Мащабната приватизация остави страната отворена за капризите на пазара. Не са разработени регионални алтернативи. Опцията за обществени предприятия за производство на енергия, която може да доведе до стабилни цени, по-ниски емисии на CO2 и достъпни цени, не е част от решенията, които правителството проучи, и въпреки това предлага път напред. Затварянето на въглищни мини и електроцентрали с въглища сега ще има катастрофално въздействие върху икономиката, особено когато социалната защита не е напълно развита. Притесненията на миньорите и останалите енергийни работници се споделят от над 100 000 души, които се подписаха под петиция, изискваща от правителството да се справи със ситуацията.

Протестът може да бъде сигнал за правителството, както и за Европейската комисия, че не можем да разработим Зелена сделка без работниците, без да приеме сериозно опасенията ни и без финансиране за справедливи преходни решения.

Успех с вашите действия,

Ян Вилем Гудриан
Генерален секретар на EPSU