Във връзка с някои изявления в медиите за постигнато споразумение по стачните искания на работещите в столична компания „Градски транспорт”, пресцентърът на КТ „Подкрепа” уточнява, че на проведените вчера преговори предложенията, направени от представителите на Столична община и управителите на дружествата в „Градски транспорт”-София не удовлетвориха Обединения стачен комитет и съгласие не бе постигнато.
Преговорите продължават и утре, 10 декември 2008 г.
Структурите в „Градски транспорт” остават в стачна готовност до постигане на споразумение по исканията на работещите.