Във връзка с някои изявления в медиите за постигнато споразумение по стачните искания на работещите в […]