Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ внася в МОМН предложение да се премахне държавното външно оценяване в пети и шести клас, като недостатъчно ефективно и носещо ненужно натоварване на системата на образованието в период, който и без това е пренатоварен за системата. ДВО в тези два класа е вид статистика, която спокойно може да се направи и от текущите и срочни оценки на учениците, а самите резултати от това оценяване дори не носят задължение за текуща или срочна оценка на ученика.
Нека остане ДВО след края на етап 4 клас и 7 клас.
Ще бъдат ревизирани от синдиката и ресурсните центрове с тяхната ефективност на работа. Според наша статистика времето, което един ресурсен учител прекарва с едно дете със специални образователни потребности е крайно недостатъчно /2 часа/, а средствата, които държавата е предвидила за тези деца отиват в ресурсния център и от там една много малка част се насочва в училището, в което е ученикът.
За да има ефективност от това поддържащо обучение, средствата за учениците със СОП трябва да идват в училищата, в които учи ученикът, а центровете в този си вид да бъдат закрити или преструктурирани и тяхната функция да бъде поета от регионалните инспекторати.