И към момента има възможност да се подписват трудови договори, които са подходящи при краткотрайна заетост. Законодателят е предвидил подобни контракти в текста на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, който гласи:

„Срочен трудов договор се сключва до завършване на определена работа.“

Тези договори, за разлика от еднодневните, са относително пълноценни. При тях има трудов стаж, пълен размер осигуровки, задължение за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подходящо облекло и пр. Т.е. нищо не налага въвеждането на извънредни договори за краткотрайна селскостопанска работа.

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

 КТ „Подкрепа“ отчита нестабилния характер на сезонната селскостопанска работа, поради което предлага към дирекции „Бюро по труда“ да бъде създаден отдел, чиито усилия се фокусират върху контактите с и регистрацията на селскостопански работници. Както и с посредничеството между лицата, които са склонни да работят на полето, и земеделските производители. Отделите трябва да се организират в районите с насаждения, които изискват ръчен труд и понастоящем са в обхвата на чл. 114а от Кодекса на труда. Лицата ще сключват временни трудови договори Агенцията по заетостта. Ползите са многобройни:

  • работниците ще имат сигурни доходи;
  • ще работят на светло;
  • ще се увеличат приходите в националния бюджет и осигурителните фондове;
  • лицата ще бъдат подготвени предварително за характера на заетостта;
  • земеделските производители ще могат да правят заявки за броя работници, които са им нужни предварително, като така се минимизира рискът да останат без работна ръка в най-критичните моменти за събиране на продукцията;
  • работодателите няма да са заплашени със съд, глоба и затвор за укриване на осигуровки.

Процесът може да бъде подпомогнат и с активната работа и на т.нар. трудови медиатори, които да разясняват и ползите от регистрацията в „Бюро по труда“, възможностите за квалификация и преквалификация. Устойчивата заетост ще доведе и до формиране на трудови навици, премахване на риска до полето да бъдат допускани деца, без разрешение на Инспекцията по труда. Близкият контакт между Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане ще подпомогне нуждаещите се да се сдобият с лични документи, с каквито, според работодателски свидетелства, част от кандидатите за работа не разполагат.

И сега има „структури“, които се занимават с посредничество. Това са местни тартори, които преговарят със земеделските производители за нужния брой хора, заплащането, транспорта и евентуално осигуряване на някаква закуска. Срещу тази дейност те получават отчисления от дължимото на работниците възнаграждение. Това подпомага оформянето на феодални отношения между населението и т.нар. „тартори“. Поддържаното подчинение впоследствие рефлектира върху много други аспекти на обществения живот. Организирането на отдели към дирекции „Бюро по труда“, освен всички гореизброени ползи, ще допринесе и за разбиването на тези зависимости.

Предлагаме на народните представители да припознаят предложението на КТ „Подкрепа“, за да постигнем реални резултати в борбата със сивия сектор, чиито размери в областта на селското стопанство са наистина значими.