Работещите хора по света в момента са в много тежка икономическа и социална ситуация и затова представителите на работещите L20[1] призоваха министрите на труда от страните от Г-20 за бързи мерки за справяне с най-неотложните проблеми: ниските заплати; високата инфлация; необходимостта да бъдат създадени милиони нови, качествени работни места; достъпът до социална защита и обществени услуги.

Глобалният пазар на труда също е силно засегнат от погрешните макроикономически избори, такива като затягане на паричните политики, потискане ръста на заплатите и провеждането на строги икономии. Същевременно, стотици милиони хора са безработни, милиарди работят неформално, а около 214 млн. работят при толкова лоши условия, че заплатите им са недостатъчни, за да ги измъкнат от крайната бедност.

Министрите на труда от Г-20 отдавна са поели ангажимент относно дела на трудовия доход в приходите, за принципите на справедливото заплащане и правата на работещите, но изпълнението на тези ангажименти е бавно.

По време на индийското председателство на Г-20 министрите ще се съсредоточат върху разширяването на социалната защита за работещите на онлайн платформи, върху подобряване финансирането на системите за социална защита и за преодоляване  на глобалните липси на трудови в професионални умения.

За да се справят с тези и основните предизвикателства, представителите на работещите от L20 призовават министрите на труда от страните на Г-20 да:

  • да приемат фискални и парични политики, които да осигурят справедлив преход и да се справят с огромните пропуски в инвестициите в обществените услуги, социалната защита и инфраструктурата;
  • да гарантират, че всички работещи, включително и тези на онлайн платформи, могат да се възползват от основните принципи и права на работното място постановени от МОТ, да имат достъп до социална защита в съответствие с Конвенция 102 (на МОТ) за социално осигуряване, както и Препоръка 202 относно минималните нива на социална защита;
  • да призоват за разширяване на базата на вноските към системите за социална защита, за премахване практиките на укриване и избягване на данъци, за прогресивно данъчно облагане, и за създаване глобален фонд за социална защита за най-бедните страни.

L20 като представители на работещите призовават също министрите да обсъдят и координират политиките за финансирането за справедливия преход към въглеродно неутрална икономика чрез създаване на качествени работни места в областта на възобновяемата енергия, за възстановяване на екосистемите и на обществената инфраструктура.

 

Цялото изявление на групата L20 можете да прочетете тук.

 

[1] Labour 20 (L20) е една от 6-те групи за популяризиране в рамките на Г-20 и представлява интересите на работещите на високо равнище. Тя обединява синдикати от всичките представени страни, както и на глобално ниво. Групата се свиква от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и синдикалния Консултативен комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  (ОИСР). L20, обединява синдикални лидери на най-големите икономики в света и дава принос към срещите на върха на Г-20, като изразява исканията на синдикатите чрез чести обмени с работните групи по заетостта и министрите на труда и финансите. По този начин L20 предава посланията на международното работническо движение относно глобалните политики при срещите на Г-20.