В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ г-н Емил Димитров връчи договорите за 12 месечна заетост в КТ „Подкрепа“ и 24 нейни професионални поделения на 30 до този момент безработни младежи до 29-годишна възраст. Проект „ПИЕР“ бе част от усилията на КТ „Подкрепа“ за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация. В рамките на проекта КТ „Подкрепа“ осигури знания, умения и дългосрочна заетост в сътответствие с притежаванато образование и придобита квалификация на 26 броя юристи, 2-ма икономисти и 2-ма експерти архивистика и документалистика.
В същото време, тези знаещи и можещи млади хора повишиха организационния капацитет и развиха предлаганите от КТ „Подкрепа“ дейности в сферата на колективното трудово договаряне, осигурителното и трудово законодателство.
В какво всъщност се изразява работата на младежите по проект „ПИЕР“, как протича един техен работен ден, какви са интересните казуси, с които се сблъскват в КТ „Подкрепа“, оправдаха ли се техните очаквания като възможност за професионално изграждане и кариерно израстване в Конфедерацията и нейните поделения? Кои всъщност са тези 30 младежи – извън юридическата/икономическата дейност? Всички тези въпроси ни провокираха да ви ги представим чрез разказаното от самите тях…

Днес ви представяме Анна Джамбазка

Казвам се Анна Иванова Джамбазка. Работя като юрисконсулт във федерация „Лека промишленост“ към КТ „Подкрепа“. Средното си образование завърших в Частна английска гимназия, с.Челопеч. Наред с интензивното изучаване на чужди езици, постепенно започнах да наблягам върху историята и литературата. Така реших да кандидатствам право и ме приеха. През 2012 г. се дипломирах успешно, а през 2013 г. вече бях правоспособен юрист. С цел да дообогатя правните познания с икономически знания, реших да изкарам специализация по Банково дело и в резултат на това придобих и допълнителна степен специалист „Финансист“.
Преди да започна работа в КТ „Подкрепа“, мога да отчета няколко дейности в професионален план. Още като студентка се интересувах от стажове и програми, за да натрупам и малко практически юридически опит. Бях трети курс когато успях да се преборя за нещо много важно за мен тогава – едногодишен стаж в Софийски районен съд по програма „Fullbright“. Бях много щастлива, защото това беше моята първа крачка в лоното на юридическата практика. След това бях на стаж в Министерство на образованието, младежта и науката, а непосредствено преди да започна в КТ „Подкрепа“ работех на срочен трудов договор в Министерство на труда и социалната политика. Точно когато договорът ми в МТСП изтичаше, разбрах за възможността да работя като юрисконсулт по проект „ПИЕР“. Знаех малко неща за „Подкрепа“, но не мислих много и подадох документи. Оттогава повече от половин година работя за федерация „Лека промишленост“ към КТ „Подкрепа“. Доволна съм от работата си. Мисля, че това е работа, която искам да работя цял живот. Мога сама да разпределям времето си за реакция на даден проблем, мога сама да приоритизирам задачите си. Ежедневно консултирам наши членове във връзка с трудоправни казуси, които възникват по предприятията. Вече участвам и в преговори при сключване на колективни трудови договори. За тази половин година имах възможност да присъствам на много срещи на високо равнище, да се запозная с много хора и да създам контакти както в България, така и с представители на европейските институции.
Аз съм човек, който обича динамиката. Ако се застоя прекалено много време на едно място или правя ежедневно едни и същи неща, започвам да се демотивирам. За мое удоволствие, всеки мой работен ден в „Подкрепа“ е различен. Най-важното е, че когато трябва да помогна при даден казус, не съм ограничена само от лист хартия с написан върху него казус. Имам възможност да отида на място, да се запозная с работната среда, да чуя наживо за какво става въпрос. Работата ми в „Подкрепа“ също така е съчетана с една моя страст – пътуването. В свободното си време обичам да пътувам и да съм в движение. А сега имам възможност да пътувам именно докато работя. За мен е важно, че се чувствам част от екипа, а това е екип от истински професионалисти, които съчетават в себе си експертност, лидерски качества и човечност. Определено тук мога да натрупам голям опит и да доразвия и много лични и професионални качества. За мен е важно, че съм полезна за определени хора, че имам възможност да отстоявам правата на работниците.
Вярвам, че всеки човек си има мисия – някои хора работят за собствен интерес и натрупване на капитал, други работят за общото благо. Мисля, че аз съм от хората, които искат и им се отдава да работят в обществена полза. КТ „Подкрепа“ ми даде точно такава възможност.

Дейностите се реализират от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект „ПИЕР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор BG051PO001-1.1.13 Ново работно място.