В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна […]
В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна […]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ, Социалните партньори с изненада научиха от публикации от 29.09.2014 г. във в. „Капитал […]