В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ г-н Емил Димитров връчи договорите за 12 месечна заетост в КТ „Подкрепа“ и 24 нейни професионални поделения на 30 до този момент безработни младежи до 29-годишна възраст. Проект „ПИЕР“ бе част от усилията на КТ „Подкрепа“ за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация. В рамките на проекта КТ „Подкрепа“ осигури знания, умения и дългосрочна заетост в сътответствие с притежаванато образование и придобита квалификация на 26 броя юристи, 2-ма икономисти и 2-ма експерти архивистика и документалистика.
В същото време, тези знаещи и можещи млади хора повишиха организационния капацитет и развиха предлаганите от КТ „Подкрепа“ дейности в сферата на колективното трудово договаряне, осигурителното и трудово законодателство.
В какво всъщност се изразява работата на младежите по проект „ПИЕР“, как протича един техен работен ден, какви са интересните казуси, с които се сблъскват в КТ „Подкрепа“, оправдаха ли се техните очаквания като възможност за професионално изграждане и кариерно израстване в Конфедерацията и нейните поделения? Кои всъщност са тези 30 младежи – извън юридическата/икономическата дейност? Всички тези въпроси ни провокираха да ви ги представим чрез разказаното от самите тях…

Днес ви представяме Наталия Димитрова

Здравейте, казвам се Наталия Димитрова и съм юрисконсулт на Национална федерация „Tехническа индустрия, наука и информатика“ (НФТИНИ) на КТ „Подкрепа“. За проект „ПИЕР“ разбрах случайно.
В края на 2013 г. завърших СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. По време на следването си имах възможността да стажувам в Софийски районен съд по стажантска програма „Фулбрайт“. Голяма част от практическите знания и умения, които имам са натрупани именно там. Основните ми задължения бяха да изготвям проекти на съдебни актове (решения и определения). Успях да задълбоча познанията си по граждански процес, семейно, облигационно и вещно право.
В КТ „Подкрепа“ подпомагам юридически дейността на НФТИНИ. Изготвям правни становища за нашите синдикални секции по въпроси на трудовото право, жалби пред Върховния административен съд, сигнали за нарушение на трудовото законодателство до ГИТ и ДИТ, участвала съм в подготовка на Колективен трудов договор, както и в подготовка за дела пред Комисия за защита от дискриминация.
Освен юридически опит работата ми по проект „ПИЕР“ ми дава възможност да се запозная и със синдикалната дейност в България. Считам, че младите хора нямат достатъчно информация за синдикализма и както КТ „Подкрепа“, така и ние членовете на Младежката мрежа към Конфедерацията трябва да работим в посока неговото популяризиране.