Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП по повод обсъждания Енергиен пакет в областта на климата и […]