Жените трябва да имат повече права: ДА на предложението за Директива  за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

В навечерието на Международния ден на жената – 8-ми март, европейските синдикати призовават за бързо приемане на предложената Директива на ЕС за равновесието между професионалния и личния живот. Според Евростат основната причина жените в Европа да не работят е фактът, че те трябва да се грижат за своите деца или за болни роднини. Проучванията показват, че жените в Европа прекарват два пъти по-дълго в домакински задължения, отколкото мъжете – дори ако мъжете са безработни, а жените работят.

Проектът на Директивата за равновесието между личния и професионалния живот беше публикуван от Европейската комисия през април 2017 г. Тези нови текстове в законодателството на ЕС значително ще увеличат възможностите за заетост на жените, като същевременно създадат предпоставки за по-равномерно разпределение и ползване на семейните отпуски.

Резултатите от проучване на ЕКП сочат, че приемането на новата директива в повечето страни-членки ще доведе до укрепване на правата на жените:

  • 10 дни платен семеен отпуск ще бъде новост в Австрия, Кипър, Чехия,  Германия, Хърватска и Словакия;
  • 4-месечен платен и непрехвърляем родителски отпуск: ще подобри правата в България, Ирландия, Италия, Холандия и Великобритания;
  • 5-дневен платен отпуск за полагане на грижи: ще улесни живота на работещите, които се грижат за зависими роднини в страни като Франция, Румъния и Малта.
  • Правните възможности за ползване на гъвкави форми на заетост ще бъдат увеличени в повечето държави-членки, и най-вече в Кипър, Естония и Румъния.

„Приемането на Директивата за равновесието между личния и професионалния живот би довело до реално подобрение на живота на работещите жени и на полагащите грижи“, заяви Лука Визентини, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). „Но някои правителства се противопоставят. Ние твърдо и ясно призоваваме държавите-членки да не се занимават с бюджетните или с второстепенните въпроси преди да са създали условия за  равенство между половете и за защита правата на работещите“.

Новите права ще позволят на някои жени да останат на работа, или да намалят разходите си за грижи, също така ще позволят на работещите бащи да поемат своя дял от отговорностите по отглеждането на децата“, допълни Монсерат Мир, Конфедерален секретар на ЕКП. „Правителствата и компаниите трябва да предоставят на работещите родители и на полагащите грижи помощ, а не да им пречат при съвместяването на професионалния и семейния живот“.

 

Повече информация за мерките, свързани с равновесието между професионалния и личния живот в Европейския съюз, можете да получите на:

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/files/etuc_wlb_country_sheets_ose_final_19_01_2018.pdf