На 2 ноември 2023 г. от 9.30 ч. в Централата на КТ „Подкрепа“ президентът Димитър Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема „Достойна заетост и социална сигурност в Западните Балкани – от регионални специфики към общо европейско бъдеще“.

По време на откриването своите приветствия към участниците и ключови послания ще отправят: Смилен Вълов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет, Мария Минчева – зам.-председател на Българската стопанска камара и Константин Стойчев – съветник към политическия кабинет на Министерство на труда и социалната политика.

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, фокусирани върху фундаменталните ценности, определящи облика на Европейския съюз и неговата идентичност, и свързания с тези ценности път на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Сред основните теми на конференцията са:

  • Новият пакет мерки на ЕС в подкрепа на Западните Балкани – инструмент, ориентиран към бъдещето, със специален акцент върху зеления и цифров преходпроф. д.с.н. Васил Киров, Институт по философия и социология, БАН;
  •  Развитието на информационните технологии и отражението им върху гражданитеБогомил Николов,Изпълнителен директор, Асоциация Активни потребители;
  • Социални и екологични проблеми пред икономическото възстановяване на региона на Западните Балкани – постижения и предизвикателства за организациите на работещите; 
  • Отговорът на синдикатите на кризата с повишаването на разходите за живот: иновативни решения в интерес на работещите.

Тези въпроси ще бъдат свързани със синдикалните политики и действия за преодоляване на спада в жизненото равнище на работещите и на техните семейства. Програмата предвижда също обмен на идеи относно възможностите за разширяване на  социалното партньорство, с цел по-добра представителност и гарантиране защитата на трудовите права на всички категории работещи.

Участие в конференцията ще вземат синдикални лидери и експерти от Франция, Сърбия, Румъния, Албания  и Северна Македония.

Събитието е част от обучителната програма на Европейския работнически център EZA.

Програма