Отбелязването на 30-годишнината на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в „Бургасбус“ ЕООД беше предшествано от работна среща между президента на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов, председателя на Федерацията на транспортните работници г-н Иван Кирилов и управителя г-н Петко Драгнев. Участие взе и икономическият съветник на КТ “Подкрепа” Ваня Григорова. По време на срещата бяха обсъдени финансовите показатели на дружеството, компенсациите, които се дължат от държавния бюджет за изпълнение на социалните функции на градския транспорт по европейски Регламент (ЕО) № 1370/2007, и възможността за нарастване на доходите на работниците в него.
Г-н Драгнев изрази твърдото си убеждение, че удовлетвореността на заетите е в основата на ефективното функциониране на предприятието и увери представителите на синдиката, че трудовите възнаграждения ще бъдат увеличени. Получихме уверение, че това няма да се случи на цената на съкращения на персонала.
Особен акцент беше поставен върху неколкократното увеличение на цените на енергоносителите и предизвикателствата пред финансовата устойчивост на дружеството следствие от енергийната криза. Компенсациите за високите цени на електроенергията могат да покрият само част от значителното нарастване на разходите, но увеличението на цената на превозните документи все още е неприемлива алтернатива, поради социалната роля на общинското предприятие.