Президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов участва в тържественото честване по случай 20-годишнината на Икономическия и социален съвет, което се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет. От страна на Конфедерацията присъстваха и конфедералните секретари Веселин Митов, Валери Апостолов и Александър Загоров, главният икономист Атанас Кацарчев и енергийният съветник адв. Андон Роков, които са и членове на Група II на ИСС.